Snart dages det, brødre

Tekst af U. P. Overby 1871
Musik af Chr. Jos. Rasmussen 1872


Snart dages det, brødre, det lysner i øst,
til arbejdet fremad i kor!
Man håner den fattiges eneste trøst:
Vor ret til at leve på jord.
Man deler vor frihed, beskærer vort brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Årtusinders åg på vor nakke blev lagt,
vi bar det og tav i vor nød,
men er vi de mange, så være det sagt:
Vi fordrer det daglige brød.
Samdrægtige går vi i sorg og i nød
til arbejdet, liv eller død!

Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem,
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem,
thi lykken må visne ved tryglen om brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Vor arne er kold, og vort hjem kun et skjul
for trængsler og tvedragt og savn,
vor idræt man fængsler i bur som en fugl
og kaster foragt på vort navn.
Os levnes kun hadets den ulmende glød.
Til arbejdet, liv eller død!

Rigmændene fodres ved arbejder-slid,
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid,
om ikke vi ofrer til dem.
Vi bygger en guldgrav, tyranner! for brød.
Til arbejdet, liv eller død!

Det knager i samfundets fuger og bånd,
lad falde, hvad ikke kan stå!
Men ræk mig, o broder, din barkede hånd,
før i løgn og i sult vi forgå,
en bygning vi rejser til skærm i vor nød,
til arbejdet, liv eller død!

Ulrich Peter Overby, 1819-1879, skrev i sine unge år en del digte som han fik trykt i blade og tidsskrifter. Han udgav også et par digtsamlinger og nogle eventyr.

I 1853 fik han på Det kongelige Teater anonymt opført vaudevillen Karens Kjæreste som blev en stor fiasko. Sideløbende med digtningen arbejdede Overby på Hærens Klædedepot i København. Da Dansk Internationale blev oprettet, sluttede Overby sig til den nye bevægelse. I 1875 kom han til skade og måtte gå på pension, men vedblev sin svagelighed til trods at færdes blandt kammeraterne i arbejderbevægelsen hvor han betragtedes som de fattiges digter.

Overby skrev sangen til den nystiftede danske afdeling af Internationale og melodien er komponeret af organisten Christian Joseph Rasmussen (1845-1908).

Kilde: http://www.lysator.liu.se/runeberg/authors/overbulr.html

kenielsen.dk
Røde sange
Mandag den 29. november 2021