Når jeg ser et rødt flag smælde

Tekst af Oskar Hansen
Musik af John Madsen


Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,-
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden -
i dens folder er fremtiden gemt.

Oskar Hansen (1895-1968) har fortalt, at han af sine sange holdt mest af "Når jeg ser et rødt flag smælde". Den blev skrevet i 1923 til et DSU-ungdomsstævne i Brønshøj Tivoli i København, hvor den indgik i en af mellemakterne ved aftenens revy skrevet af John Madsen og Carlo Gade. Den hed "Ung Flagsang" og blev trykt i "Ungdoms-Appellen", 3. årg., nr. 8, 15. august 1923, et kredsblad for DSU i Kbh. og omegn. Og sangen slog straks an.

Melodien var skrevet af en typograf, John Madsen, der spillede klaver, selvlært efter et forenklet system, som et af ugebladene havde bragt. Han skrev viser og sange og oversatte svenske arbejderdigte til dansk, som det bl.a. fremgår i antologien "Vers og Værktøj" fra 1932.

Kilde Sangforeningernes hjemmeside

kenielsen.dk
Røde sange
Mandag den 29. november 2021