Valgsvindlen i Ramsø

(Sidst opdateret den 18. september 2002)

I forbindelse med kommunalvalget i 2001 blev der i Ramsø kommune konstateret valgsvindel. Trods langvarig efterforskning lykkedes det aldrig at få sagen for en domstol. Sagen gennemgås her kronologisk.
20. november 2001

Folketings-, amts- og kommunevalg i Danmark. På afstemningsstedet Viby Kro, Viby Sjælland, opstår der om aftenen under optællingen af kommunalstemmerne mistanke om valgsvindel: På flere af Venstres stemmesedler er der sat to krydser med to forskellige skriveredskaber. Det ene kryds på listen, det andet kryds udfor Venstres kandidat Inga Skjærris Nielsen.

23. november 2001

Det konstateres ved en fintælling, at der er sat to krydser på 70 stemmesedler: Èt kryds ved Venstre og ét med en tynd kuglepen udfor Inga Skjærris Nielsen (V). Valgbestyrelsen i Ramsø Kommune beslutter efter samråd med Indenrigsministeriet at bede Roskilde Politi om at undersøge sagen som formodet svindel.

Skærris Nielsen får netto 182 personlige stemmer ved valget, idet de 70 ekstra stemmer føres tilbage til partiet Venstre som listestemmer. I alt afgives der 2278 stemmer på Venstre i Ramsø kommune.

26. november 2001
Roskilde Politi indleder sin efterforskning. Kriminalinspektør Jørgen Kappel siger til Ritzau: "Nu har vi ikke haft stemmesedlerne igennem de tekniske undersøgelser, men for mig at se er der næppe megen tvivl om, at der er tale om en og samme person, som har sat de blå kuglepennekryds.
Mistanken peger på, at det må være en af de valgtilforordnede, som har sat de blå kryds ud for Inga Skjærris' navn på stemmesedlerne. For det ekstra kryds er kun sat på stemmesedler, der allerede var gået til partiet Venstre. Dermed må stemmesedlerne have været bunket på forhånd efter parti, da det lille ekstra kryds blev sat."
7. december 2001

Roskilde Politi sigter en unavngiven person for overtrædelse af staffelovens paragraf 116, stykke 1, men vil ikke oplyse hvem personen er. Venstres formand i Ramsø, Peter Jespersen, udtaler samme dag til Ritzau, at han mener, at politiet burde fortælle offentligheden, hvem den sigtede er. "Sigtelsen kaster en mistanke på de ni andre tilforordnede, og det er meget ubehageligt, siger Peter Jespersen."

12. december 2001

Formanden for Venstre i Ramsø, Peter Jespersen, og gruppeformanden for Venstre i Ramsø kommune, Lars Berg Olsen, afslører at den sigtede er Inga Skjærris Nielsen (V).

Borgmester Poul Lindor Nielsen udtaler: "Der er gået fem dage, fra politiet besluttede at rejse sigtelse, indtil det kom frem, hvem den sigtede er. Det finder jeg urimeligt over for de ni andre tilforordnede, der var med til at tælle stemmerne op.
De har jo alle været under mistanke. Hvorfor gik Inga Skjærris Nielsen ikke selv ud og fortalte, at det var hende, der var sigtet, så havde vi undgået mange unødige spekulationer."

Sigtelsen for valgsvindel får ikke Venstre til at ændre Skjærris Nielsens position i partiet. Skjærris Nielsen indvælges således af Venstre i den nye kommunalbestyrelses magtfulde Økonomiudvalg samt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Skjærris Nielsen selv nægter sig skyldig, men ønsker i øvrigt ikke at kommentere sagen og fortsætter sit politiske arbejde.

21. marts 2002

Svenske kriminaleksperter konkluderer, at blækket fra de 70 ekstra krydser kommer fra den samme kuglepen, hvorfor det er sandsynligt krydserne er sat af den samme person. Men politiet har ikke været i stand til at finde kuglepennen. Derudover har politiet fundet brudstykker af håndaftryk på stemmesedlerne, hvorfor alle tilstedeværende skal aflevere håndaftryk på stempelpuder.

Politiet meddeler samme dag, at den afsluttende afhøring af den sigtede Skjærris Nielsen vil finde sted i begyndelsen af maj.

21. maj 2002

Ramsø Kommunalbestyrelse strammer reglerne for stemmeoptælling: Fremover kan kandidater til en post i enten kommunalbestyrelsen eller amtsrådet ikke selv være med til at tælle stemmer op til det valg, de stiller op til.

Den sigtede Skjærris Nielsen deltager i kommunalbestyrelsens behandling af sagen, men tager ikke ordet.

Venstres gruppeformand, Lars Berg Olsen, rejser på mødet kritik af borgmesterens håndtering af sagen, men ingen støtter hans synspunkt. Tværtimod udtaler Venstres medlem af kommunalbestyrelsen Thomas Vaaben Søgaard, der var tilstede på Viby Kro på valgaftenen, sin støtte til borgmesteren i sagen.

7. juni 2002

Efter et ½ års efterforskning er sagen stadig ikke klar til at komme for retten - eller blive afvist. Roskilde Politis kriminalinspektør, Jørgen Kappel, antyder at en del af skylden ligger hos Skjærris Nielsens forsvarer, Karoly Nehmet: "I visse sager bliver man nødt til at få alle huller lukket. Og her har det også taget tid at få plads i kalenderen blandt andet hos den sigtedes forsvarer, der jo skal være med under afhøringerne."
Forsvareren afviser at det er hans kalender, der er et problem.

9. august 2002

Bladet Kommunen skriver, at Skjærris Nielsen-sagen er oversendt til Statsadvokaten for Sjælland.

10. september 2002 (dag 294 i sagen)

Statsadvokaten meddeler at der ikke vil blive rejst tiltale mod den sigtede i sagen om valgsvindel på Viby Kro, Inga Skjærris Nielsen.

Vicestatsadvokat Vibeke Ulddahls begrundelse er "at videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at den pågældende findes skyldig til straf".

Politiet stopper videre efterforskning i sagen.

17. september 2002

Statsadvokatens afgørelse behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i Ramsø. Punktet indledes med at Venstres gruppeformand, Lars Berg Olsen, ønsker den tidligere sigtede, Skjærris Nielsen, erklæret inhabil. De øvrige medlemmer stiller sig uforstående overfor hvorfor en person, der ikke er sigtet i sagen, skulle være inhabil, men Venstre stemmer det igennem. Resten af kommunalbestyrelsen undlader at stemme.

Under debatten rejses der stærk kritik fra de andre partier af Venstres formand, Peter Jespersen, der til det lokale dagblad noget bizart har udtrykt glæde over at den sigtede nu er frikendt (og derfor underforstået: Det må være én af de andre der var tilstede, der har udført forbrydelsen). Både Socialdemokratiet og de Konservative påpeger, at et tiltalefrafald ikke er en frikendelse, hvorfor Skjærris Nielsen fortsat er under mistanke i lighed med de øvrige tilstedeværende. Venstres gruppeformand fastholder under sin replik, at Skjærris Nielsen er frikendt, og bidrager derved til at kaste mistanke på de øvrige tilstedeværende på Viby Kro (herunder flere af hans kommunalbestyrelseskolleger).

En enig kommunalbestyrelse beslutter at undlade at indanke statsadvokatens afgørelse til Rigsadvokaten.

I en afsluttende tale siger borgmesteren:

Denne sag er meget anderledes end andre. Ikke kun fordi sagen indeholder de elementer, som den gør, men ligeså meget eller mere til, fordi vi politikere ikke har kunne snakke om den.

Den har været tys tys. Ikke fordi det var ulovligt at snakke med hinanden om noget, der nu engang har berørt os så meget, men udelukkende fordi, at det lå i luften, at det gjorde man ikke.

Derfor har vor adfærd overfor hinanden efter min mening været meget forkrampet det sidste års tid, og det er ikke noget, man kan ændre sådan med et trylleslag.

Det kan man ikke, fordi der i denne sag er så mange følelser, frustrationer over der ikke sker noget, mistænkeliggørelsen i princippet over for alle dem, der deltog i valghandlingen på kroen, håbet om en lykkelig afslutning og skammen og frygten hos den, der gjorde det, for nu - eller senere - at blive afsløret.

Vi er nu ved vejs ende, hvis vi undlader at indklage statsadvokatens beslutning.
Det mener jeg i øvrigt, at vi skal undlade.

Hvad så? vil nogen spørge. Hvor er den skyldige? Kan det virkelig betale sig at begå en forbrydelse?

Nej, jeg tror ikke, at forbryderen føler, at det kunne betale sig at begå denne forbrydelse. Jeg tror ikke, forbryderen jubler over at have sat 70 ekstra krydser til ingen nytte.
Jeg tror, forbryderen har følt stor straf ved at frygte, at det blev opdaget - med offentlighedens skarpe lys på sagen.

Det kan godt være forbryderen føler lettelse over, at statsadvokaten henlægger sagen.
Det vil da være et menneskeligt træk. Men jeg tror også, at dét at bære på denne viden resten af sit liv for et almindeligt sundt tænkende menneske vil være en straf i sig selv af uanede dimensioner.

Og med fare for at eet eller andet vil dukke op, et nyt spor i sagen, en ny oplysning, der i princippet kan komme allerede i morgen.

Det er vel det, vi alle håber - på nær den, der satte krydsene.

Poul Lindor Nielsen
borgmester i Ramsø Kommune

Hermed sluttede sagen.
Politiet fandt aldrig grund til at sigte andre end Skjærris Nielsen.

kenielsen.dk
Ramsø
Onsdag den 20. oktober 2021