A.J. Stilling

Foto af A.J. Stilling

Albert Johannes Stilling (1872-1921) blev lærer fra Silkeborg Seminarium i 1892 og året efter ansat ved Århus skolevæsen.

Fra 1909 til 1913 var han formand for Socialdemokratiet i Århus.
Trods et dårligt helbred opstilles han ved suppleringsvalget i 1913 i Århus Nordre Kreds (efter Sabroes død) til Folketinget, og han får til samtidens forbavselse 68 stemmer flere end Sabroe nogensinde fik.

A.J. Stilling bliver medlem af Finansudvalget og Den Store Skolekommission og er derudover ordfører i mange vigtige sager.

I en avis hedder det da Stilling blev valgt i 1913: "Det er nemlig, saa vidt man kan skønne, et Særkende for den ny Folketingsmand, at han tænker før han taler. Det burde være saa selvfølgeligt for en Rigsdagsmand, at vi ikke behøvede at omtale det, men desværre er det - som bekendt - ikke altid saaledes."

A.J. Stilling genvalgtes ved de følgende valg og sad i Folketinget til sin død i 1921.


Tekst og research: Kurt E. Nielsen.
Kilder: Diverse avisartikler fra samtiden.
Portrætfoto: Indskannet efter originalfoto hos Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Samling.

Opdateret den 5. marts 2000
kenielsen.dk
Historie
Onsdag den 20. oktober 2021