Axel Sneum

Foto af Axel Sneum

Otto Axel Oluf Julius Sneum (25. juli 1879 - 20. marts 1958) var født Sørensen, men tog efter tidens skik navn efter det sogn han var født i.

Axel Sneum blev socialdemokrat i seminarieårerne i Jelling. Han blev efter sin lærereksamen 1900 ansat på Århus Private Realskole, men fik 1905 ansættelse ved Århus kommunale skolevæsen (Valdemarsgades Skole), hvor han var ansat til 1949.

I 1915 indvalgtes han i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Århus, og opstillede ved valgene i 1920 i Hornsletkredsen uden at opnå valg.

I 1921 kom Axel Sneum i Byrådet, hvor det især var skolevæsenet og havnen, der optog ham. Sneum forlod byrådet igen, da han valgtes til Folketinget tre år senere. Fra 1914-53 sad han i bestyrelsen for Århus Tekniske Skole, heraf perioden 1945-53 som formand. Sneum arbejdede også ihærdigt for oprettelsen af et universitet i Århus, og var fra 1925-1958 næstformand i Universitetssamvirket. Også i andelskraftværket Gudenaacentralen, der oprettedes i 1921 og var den centrale leverandør af strøm i Øst- og Midtjylland i årene mellem de to verdenskrige, var Sneum meget aktiv (fra 1921 som ansat revisor) og havde betydelig indflydelse på organiseringen af kraftværket.

Til valget i 1924 stillede Axel Sneum (efter kampvalg i kredsen) op til Folketinget og blev valgt. Han kom aldrig i forreste række i Folketinget, men var dog et stærkt medlem af Finansudvalget 1935-49. Han følte sig i høj grad som repræsentant for Jylland og navnlig Århus. Det viste sig bl.a. i hans ihærdige arbejde for udbygningen af universitetet.

Sneum var angiveligt ikke en der gik i folk med træsko på - hans taleform var hård, ligefrem og polemisk.

Sneum udgav i 1921 bogen "Socialdemokratiet i Jylland 1871-1921" og i 1946 "Da vi startede Aarhus Universitet".

1. oktober 1949 trak Axel Sneum sig fra Folketinget på grund af aldergrænsen. Indtil valget 5. september 1950 (hvor Holger Eriksen blev valgt), indkaldes Sneums suppleant, Leonhard Hansen.


Tekst og research: Kurt E. Nielsen.
Kilder:

Portrætfoto: Indskannet efter originalfoto hos Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Arkiv.

Sidst redigeret den 12. marts 2006
kenielsen.dk
Historie
Onsdag den 20. oktober 2021