Rids af Århus Nordre Kreds' historie

Kredsens folketingsmedlemmer

Århus Nord har gennem historien været trofast socialdemokratisk - og trofast overfor sine folketingsmedlemmer, der har siddet på mandatet i mange år. Kredsen har faktisk kun haft otte kandidater i de forløbne over hundrede år. Heraf blev de to ministre og kun én kandidat opnåede ikke valg. Og det var og er markante personligheder, der er blevet valgt - nogle vil måske sige stridbare, andre vil sige principfaste...

Århus én kreds

I perioden fra folkestyrets indførelse i 1849 til 1894 udgjorde Århus én kreds. En del af det der i dag udgør de fire Århuskredse, hørte dog under henholdsvis Skjoldelevkredsen og Hornsletkredsen.

Der stemtes indtil 1920 efter metoden 'valg i enkeltmandskredse', dvs. den der i kredsen fik flest stemmer blev valgt, alle andre stemmer var spildt.

Socialdemokratiets første folketingsmedlem i Århus (og Jylland) var Harald Jensen, der valgtes i Skjoldelevkredsen, en landkreds, i 1890. Han mister dog mandatet igen ved valget i 1892.

Nordre Kreds bliver til

I 1894 er der efterhånden over 7000 stemmeberettigede i Århuskredsen, og kredsen deles derfor i to: Århus Nordre Kreds, der strakte sig over hele den daværende by, og Århus Søndre Kreds, der bestod af 10 landsogne. I Søndre Kreds vælges Harald Jensen ved valget i 1895, men Højre sidder i de første år på mandatet i Århus Nord. Først ved århundredets begyndelse vender Peter Sabroe eftertrykkeligt billedet.

I de knap 20 år Sabroe opstiller, ser stemmetallene således ud:

  1894 1898 1901 1903 1906 1909 1910 1913
Sabroe (Soc.) 851 1476 2031 2110 2446 2551 2593 2818
Reisz (Højre) 1646              
Høegh-Guldberg (Højre)   1709 1825 1786        
Damkier (Højre)         1918 2032    
Zeemann (Højre)             2052  
P. Jensen (Højre)               1968

Efter Sabroes død ved en togulykke i Bramminge i 1913, afholdes der suppleringsvalg i Århus Nordre kreds. Valget vindes af socialdemokraten A.J. Stilling med 2886 stemmer mod Højres kandidat M. Johansen, der fik 1747 stemmer.

I 1918 deles Århus op i tre kredse: Nordre Kreds, hvor Stilling beholder sit mandat, Midtkredsen, der får valgt redaktør M. Simonsen, og Søndre Kreds, hvor Harald Jensen i 1906 var blevet afløst af maskinarbejder F.F. Samuelsen (Harald Jensen blev i 1906 Jyllands første socialdemokratiske Landstingsmand).

I 1920 ophører med en ny valglov det gamle system med valg i enkeltmandskredse, og ved valget i 1921 afløses Stilling i Nordre Kreds af Axel Sneum, der sidder i Folketinget indtil 1949, hvor han falder for aldersgrænsen. I perioden indtil det næste valg, sidder suppleanten, Leonhard Hansen, på mandatet.

I 1950 indvælges Holger Eriksen i Folketinget for Århus Nordre Kreds, og han beholder sit mandat til 1966. I perioden 1935-45 og 1947-50 repræsenterede han Århus Søndre Kreds i Tinget, men var samtidig formand for Socialdemokratiet i Århus Nord 1929-49 (!).

Holger Eriksen afløses af finansminister Henry Grünbaum, der sidder fra 1966 til 1981.

I 1970 ændres valgkredsene i forbindelse med kommunalreformen. I Århus Amt betyder det bl.a. at Skjoldelev- og Hornsletkredsene nedlægges, og dele af de to kredse lægges ind under Århus Nordre Kreds.

I 1981 går Grünbaum af, og hans afløser som kandidat, den lokale fagforeningsmand Børge Jørgensen, opnår ikke valg til Folketinget. Det er første gang i århundredet, at Århus Nordre ikke sender en socialdemokrat i Folketinget.

Allerede i 1984 flytter den hidtidige kandidat fra Skanderborg-kredsen, Sonja Mikkelsen, til Nordre Kreds, og ved valget i 1987 vælges hun til Folketinget, men glider igen ud ved valget i 1988. I 1990 genindvælges Sonja Mikkelsen til Folketinget, og hun sidder i Folketinget indtil valget 20. november 2001. Fra 1998 er Sonja Mikkelsen trafikminister og fra februar til december 2000 sundhedsminister. Efter valgnederlaget i 2001 besluttede Sonja Mikkelsen ikke at genopstille, og i maj 2002 valgtes Hüseyin Arac som ny folketingskandidat.

Ved folketingsvalget 8. februar 2005, hvor Socialdemokratiet gik tilbage med fem mandater, blev Hüseyin Arac nyvalgt med 4195 personlige stemmer. Hüseyin Arac blev dermed Socialdemokratiets første folketingsmedlem med anden etnisk baggrund end dansk.

Tekst og research Kurt E. Nielsen
Sidst opdateret den 15. februar 2005
kenielsen.dk
Historie
Onsdag den 20. oktober 2021