Sonja Mikkelsen

Sonja Mikkelsen

Midlertidigt medlem for Århus Amtskreds 29. marts-4. april 1985, 5. nov.-9. dec. 1985, 26. maj-1. juni 1986, 26. maj-2. juni 1987 og 5. okt.-30. okt. 1989. Folketingsmedlem 8. dec. 1981-9. jan. 1984, 8. sept. 1987-9. maj 1988 og fra 12. dec. 1990 til 20. november 2001.

Trafikminister fra 23. marts 1998 - 23. februar 2000
Sundhedsminister fra 23. februar 2000 - 21. december 2000.

Født 20. juni 1955 i Bedsted, Thy, datter af arbejdsmand Kristian Mikkelsen og hjemmehjælper Margith M. Gift, 2 børn.

Bedsted Centralskole 1962-71. Student fra Thisted Gymnasium 1974. Stud.oecon. ved Århus Universitet 1975-81. HD i organisation og virksomhedsledelse fra Handelshøjskolen i Århus 1991.

Kontorassistent i Århus Kommunes kulturelle forvaltning 1979-81. Assistent på Århus Erhvervskontor fra 1984, fuldmægtig fra 1987. Fuldmægtig i Århus Kommunes økonomiske forvaltning fra 1988.

I perioden 1983-1991 medlem af hovedbestyrelsen for Boligforeningen af 1983, fra 1988 som formand. Kasserer for DSU i Århus Amt 1976-77, formand 1978-80. Rejsesekretær i DSU's landsforbund 1977-78. Medlem af forskellige af DSU's landsudvalg 1976-80. Medlem af HK's repræsentantskab i Århus 1979-87. Medlem af bestyrelsen for Krisecentret for Voldsramte Kvinder, Århus, 1982-87.

Medlem af Jernbanerådet 1987-88. Medlem af Vejtransportrådet fra 1993-97, stedfortræder 97-98. Stedfortræder til Persontrafikrådet 1993-98. Medlem af repræsentantskabet i SAS-Danmark A/S 1994-97, bestyrelsesmedlem 1997-98.

Socialdemokratiets forsknings- og IT-politiske ordfører fra 1993. Indtil 1998 medlem af Folketingets trafikudvalg, forskningsudvalg, erhvervsudvalg, boligudvalg og politisk-økonomisk udvalg. Fra 2001 erhvervspolitisk ordfører og næstformand i Folketingets erhvervsudvalg, medlem af Finansudvalget, ordfører i Færøspørgsmål, medlem af forskningsudvalget.

Medforfatter til "Forskningens politik", 1984.

Socialdemokratiets folketingskandidat i Skanderborgkredsen fra 1980 og i Århus Nordre Kreds fra 1984 til 2002, hvor Sonja Mikkelsen ikke længere ønskede at fotsætte som kandidat.


Kilde: Folketingets biografi.
Foto: Officielt pressefoto.

Opdateret den 1. juni 2002
kenielsen.dk
Historie
Onsdag den 20. oktober 2021