Holger Eriksen

Foto af Holger Eriksen

Holger Eriksen (1894-1988) blev født i et fattigt, men politisk engageret landarbejderhjem i i Østbirk Yding Sogn. Faderen var engageret i Harald Jensens arbejde for at organisere landarbejderne i Socialdemokratiet.

Meget usædvanligt efter datidens klassevilkår lykkedes det forældrene at få Holger i realskolen.

Efter realeksamen kom Holger Eriksen i journalistlære på Løgstør Avis, senere arbejdede han på forskellige socialdemokratiske aviser i provinsen for at slutte på Demokraten i Århus 1921-65. Journalistisk var han ikke banebrydende, men han formulerede sig skarpt - ofte på tværs af partiledelsen.

Holger Eriksens politiske karriere kan kort ridses således op:

Det var Holger Eriksens grundholdning, at partiet svækkes af for mange kompromisser, og han indtog ofte særstandpunkter, når partiledelsen gav afkald på principielle synspunkter.
Blandt hans mærkesager var bekæmpelse af grundspekulation og at få gennemført en indkomstudlignende skattepolitik.

Holger Eriksen var bl.a. formand for det udvalg, der forberedte overgangen til etkammersystemet i forbindelse med grundlovsændringen i 1953, og i en lang periode også formand for den parlamentariske kommission, der undersøgte forholdene under besættelsen.


Tekst og research: Kurt E. Nielsen.
Kilder: Artikel af Vagn Dybdahl i Dansk Biografisk Leksikon samt "En bygning vi rejser"
Portrætfoto: Indskannet efter originalfoto hos Århus Kommunes Bibliotekers Lokalhistoriske Samling.

Sidst redigeret den 17. juli 2002
kenielsen.dk
Historie
Onsdag den 20. oktober 2021